You are hereKözhasznúsági jelentések / 1998. évi közhasznúsági jelentés

1998. évi közhasznúsági jelentés


By webmester - Posted on 28 March 2008

Közhasznúsági jelentés

(az 1998. évi mérlegbeszámoló melléklete)

 

Egyesületünk alapszabályban megfogalmazott célja, hogy elősegítse a hosszú távú természetvédelem fejlesztését, a biodiverzitást, fajmentést, az ex-situ és az in situ védelmet és hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását, elterjesztését és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását.

 

Tevékenységünk jellegéből adódóan a fenti célok megvalósítása érdekében végzett munkánk az egész társadalom hasznára van.

 

Egyesületünk feladatait hat megyei szakági bizottság (természetvédelmi, gyalogos, hegymászó, kerékpáros, sí, vizitúrázó) valamint a Természetvédelmi Szolgálat működtetésével látja el.

 

A jogszabályi /33/1997. KTM rendelet változások miatt egyesületünk természetvédelmi tevékenységét részben újra kellett gondolni. Egyesületünk keretében hosszú idő óta működő Természetvédelmi Szolgálatot Polgári Természetőr szolgálattá alakítottuk.

 

Egyesületünk 1998. évi létszáma 79 fő, tagszervezeteink száma 8.

 

Egyesületünk 1998. évi bevétele: 3589 eFt

kiadása: 4432 eFt

-----------------------------------

eredmény: -843 eFt

 

Egyesületünk 1998. évi bevételeinek megoszlása:

saját bevétel

15,7 %

támogatás

78,1 %

egyéb bevétel

6,2 %

 

100 %

 

Az egyesület 1998. évi kiadásainak megoszlása:

alaptevékenység szerinti kiadás

73,1 %

működési kiadások

26,9 %

bér- és bérjellegű kiadások

0,0 %

 

100 %

 

Az 1997. évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkező magánszemélyektől ‑az APEH közvetítésével- 67,0 eFt támogatásban részesültünk, valamint a Wesselényi Miklós közalapítványtól 370 eFt, az ÖKOTÁRS Alapítványtól 550 eFt, a GYIA Tanácstól 83 eFt, a Központi Környezetvédelmi Alaptól 1533 eFt, az Országgyűléstől 200 eFt pályázati támogatást kaptunk, melyet a Pósteleki Génrezervátum kiépítésére és működtetésére, működési költségekre, táborokra, turistautak karbantartására, a jelzések (újra)festésére használtunk fel.

 

A génrezervátumi fizikai és szellemi munkákat, valamint a turista utak festését, készítését, karbantartását és az összes egyéb munkát tagjaink és szimpatizánsaink társadalmi munkában végezték, végzik: Egyesületünk 1998‑ban 18 fajt mentett meg és 275 km utat tartott karban. Számításaink szerint ezen munkák mai értéke éves átlagban 8 millió Ft körül van.

Az effektív munkáknál (a fajmentésnél, az ex-situ és in situ védelemnél, a turistautak fenntartásánál) óvatos becslések szerint is 9950 óra ingyenes munkát végeztünk. Ezenkívül megállapítottuk, hogy 1 km jelzett turistaút elkészítése, felújítása valamint felfestése átlagosan 14 munkaórát vesz igénybe, ehhez jönnek még a helyszínre való kiszállás költségei. Szervezetünk e munkával is segíti a túravezető nélkül, kevés tájékozódási- és térképismerettel rendelkező kirándulni, túrázni szerető tömegeket a természet biztonságos megismerésében, a természeti környezet megszerettetésében, értékeinek felismerésében és védelmében.

A génrezervátumban szükséges munkálatokat, mint pl. a talajművelést, növényápolást, öntözést, szaporító anyagok kezelését, fűnyírást és az egyéb munkákat időben és rendben elvégeztük.

 

Az érdeklődőket az év során folyamatosan fogadtuk az épülő rezervátumban. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot az egyetemekkel, főiskolákkal, oktatási központokkal, általános és középiskolákkal. Különösen szoros a kapcsolatunk a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani és Humánökológiai Tanszékével, akik folyamatos kutatásokat végeznek közreműködésünkkel.

 

Rendezvényeken és szakmai munkákban rendszeresen együttműködünk a szakhatóságokkal, mint pl. a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, a Kőrösvidéki Környezetvédelmi Felügyelőséggel, a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatósággal és az önkormányzatokkal. Országos társadalmi szervezetekkel mint pl. Magyar Természetbarát Szövetség, Magyar Természetvédők Szövetsége szintén napi kapcsolatban állunk. A Megyei Múzeumok Igazgatósága Természettudományi Osztályával közös kutatásokat végzünk, előadásokat és rendezvényeket tartunk.

 

1998. júniusában 10 napos természetvédő, természetjáró alapismereti tábort szerveztünk Pósteleken általános iskolás gyermekek és pedagógusok részére. A tábor célja a honismereti igény felkeltése, a természetvédelem és természetjárás megismertetése, megkedveltetése volt, hogy saját közösségükben kezdeményezői és szervezői legyenek a természetvédő és természetjáró életformának, mozgalomnak. A tábor programjában kiemelt szerepet töltött be a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek elsajátítása.

 

Információs szolgálatunk rendszeres heti ügyeletet tart (szerda 16,00 és 18,00 óra között), amikor személyesen és telefonon is térítésmentes felvilágosítást adunk az érdeklődőknek.

 

A közgyűlés 1999. március 19-én KJ 1 számú határozatával jóváhagyta.

 

 

 

 

 

Calendar

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Támogatóink

pepikert.hu