You are here2015. évi munkaterv

2015. évi munkaterv


By webmester - Posted on 13 April 2008

A KÖRÖS KLUB 2015. évi munkaterve havi bontásban

 

A Körös Klub éves munkaterve az egyesület Pósteleki Természeti Emlékparkjának programjaira épül, beleértve a kutatóház napi fenntartási munkálatait is.

 

Január

A 2014. év eredményeinek és problémáinak értékelése. ezek közül kiemelten foglalkozunk a növényfajok mentéseinek eredményeivel, a vegetatív és generatív szaporítások sikereivel és a csemeték nevelésével.

Értékeljük továbbá az „in-situ" védelem keretén belül a természetközeli, vízparti zonáció, keményfás ligeterdők, a lápos-vizes élőhelyek, löszpusztai gyepmaradványok helyzetét.

Az „ex-situ" védelem keretében a puhafás ligeterdők génbank értékű fafajainak mentését és szaporítását, a keményfás ligeterdők értékes egyedeinek mentését, a lápos-vizes területek fajainak megőrzését, a löszpusztai fajok mentésének eredményeit vizsgáljuk illetve értékeljük.

Értékeljük a biológiai tevékenységek mellett a társadalmi rendezvényeket, programokat mint pl. a természetbarátoknak, túrázóknak, tanulóknak, ifjúságnak, felnőtt lakosságnak, családoknak szervezett túrákat, táborozásokat, ismeretterjesztő előadásokat, munkatúrákat, tájékoztatókat, önkéntes munkákat stb. Ezenkívül:

 • Rendszeres téli madáretetés tapasztalatainak összegzése.
 • Hóeltakarítási munkákat és állagmegőrző tevékenységek végzése.
 • A Pósteleki ház működési feltételeit biztosítása.
 • Erdőtisztítási munkák végzése
 • Madárgyűrűzés szervezése, és lebonyolítása.

 

Február

 • Erdőtisztítási munkák végzése
 • „In-situ" területeken található fajok vegetatív és generatív szaporítóanyagainak vizsgálata. Pl. a Populus alba, Populus nigra, Populus canescens, a Salix alba, Salix fragilis, Salix viminalis.
 • Vizek természetes élővilágának vizsgálata és hű rekonstruálása.
 • Emlékparki időszerű ellenőrző munkák végzése, mint pl. vadkárelhárítás, halastó lélegeztetés, kerítés ellenőrzése, vízelvezető árkok szemléje, madarak téli etetése és megfigyelés, a terjeszkedő kökény és zöldjuhar visszazsorítása 2,5 hektár területen.
 • Gépek, eszközök, felszerelések javítása, karbantartása, felújítása.
 • A Pósteleki ház működési feltételeinek biztosítása.
 • Csoportjaink előadásai elmúlt évi tevékenységeikről, idei terveikről.

Március

 

 • Az őshonos fafajok vegetatív szaporítóanyagainak begyűjtése és feldolgozása.
 • Vízpartok, láp és mocsárrétek bemutatásának növénytelepítései.
 • Az emlékparki növényzet gomba és rovar kártevő elleni védekezése téli lemosó permetezéssel.
 • Madár, -növény és állatmegfigyelések szükség szerint, de legalább heti gyakorisággal.
 • Szaporítótelepi talajművelési munkák végzése.
 • A botanikuskert ápolási, kezelési munkáinak folyamatos végzése.
 • A csemetekert és a csemeték élőkészítése az ültetésre.
 • Nyílt napok kiírása az Emlékpark látogatására.

Április

 • Nyári természetjáró és természetismereti programokra környékbeli iskolák, nagycsaládosok, természetjáró csoportok, egyházi és más ifjúsági közösségek, valamint egyéb szervezetek mint pl. cukorbetegek, mozgáskorlátozottak meghívása a korábbi évekhez hasonlóan.
 • A csoportok fogadásának javítása és bővítése a célunk, ezért fejlesztő beruházásokat, kell végeznünk.
 • A szikespuszta rekonstrukciós feladatainak megvalósítása.
 • Önkéntes munkások beszervezése a túravezetésekre, valamint az emlékparki feladatok elvégzésére.
 • Csemeték ültetése.
 • A „Föld Napja" megünneplése előadás megtartásával; a bálványfa felmérő program nyitórendezvénye
 • Kerítésjavítás az eltört oszlopok cseréjével.

 

Május

 • Tanösvény karbantartása az emlékpark területén.
 • Regionálisan jellemző élőhelyek és növénytársulások kialakítása.
 • Regionálisan jellemző veszélyeztetett növényfajok és genetikai változatok „ex-situ" védelme.
 • Regionálisan jellemző régi kultúrnövény-változatok, szőlő,-gyümölcs, -zöldség és gyógynövényfajok megőrzése és bemutatása.
 • Genetikailag hiteles szaporítóanyag előállítása, megőrzése, elterjesztése a Dél-alföld őshonos fáiból, lágyszárú növényeiből tájfejlesztés céljára.
 • A löszpusztarét bemutatásával összefüggő fejlesztések kialakítása.
 • A Biológiai sokféleség nemzetközi napjának megünneplése, virágzó növényeink bemutatása.
 • Madarak és Fák napja szervezése és rendezése, madárgyűrűzés
 • Az emlékpark ápolási és kezelési munkáinak folyamatos végzése.
 • Bálványfa program folyamatos végzése

 

Június

 • Terepi munkák, megfigyelések „in-situ" területeken és az arra kijelölt helyeken.
 • „Jeles napok a Pósteleki Emlékparkban: az Alföld fásítási feladatainak bemutatása a nagy nyilvánosság előtt" .
 • Természetvédelmi túrák szervezése a Délkelet -alföldön és a Körösök vidékén.
 • Sziki erdőssztyepp kialakítása.
 • Természetjáró és Természetvédelmi munkaprogramok szervezése a túraútvonalak mentén.
 • Növényápolási, talajművelési és öntözési munkák végzése az emlékparkban.
 • Gépek, eszközök, felszerelések javítása, karbantartása, felújítása.

 

Július

 • Védendő területek kijelölésével kapcsolatos megfigyelések, vélemények, javaslatok készítése.
 • Szaporítóanyag nyeréssel kapcsolatos előkészítő terepi munkák végzése az erre kijelölt helyeken.
 • Ligeterdők kialakításának folyamatos végzése.
 • Kaszálási, növényvédelmi, növényápolási, talajművelési és öntözési munkák végzése az emlékparkban és a csemetekertben.

 

Augusztus

 • Megfigyelések, szelektálási munkák folyamatainak elvégzése a csemetekertben.
 • A vizes élőhelyek folyamatos vízbiztosítása a Vízüggyel történt egyeztetés alapján.
 • Növény, állat és rovarmegfigyelések a Bélmegyeri Erdős-pusztán, a Kígyósi tájvédelmi körzetben, Mályvádon, a Gerla-Marói erdőben, valamint a Pósteleki Emlékparkban.
 • Fotótúrák szervezése pusztai, erdészeti területekre és a folyók környékére.
 • Erdőápolási munkák végzése az emlékparkban.

 

Szeptember

 • Látogatás az Országos Szőlészeti Kutatóintézetbe, -Katonatelepre- szőlőfajták tanulmányozása céljából.
 • A Pósteleki bemutatókert fajtáinak elemzése, vizsgálata és egyeztetése szakemberekkel.
 • A csemetekert növényanyagának előkészítése az őszi kitermelésre.
 • Terepi munkák keretében megfigyelések végzése a várható generatív szaporítóanyagokról, és azok begyűjtéséről.
 • Az emlékpark területének kaszálása.
 • A növénymegjelölések és feljegyzések egyeztetése és vizsgálata.
 • Gépek, eszközök, felszerelések javítása, karbantartása, felújítása.
 • A természetjárók napjának megünneplése túrákkal egybekötve.

 

Október

 • Őszi madárvonulások megfigyelése, fotótúrák szervezése gyalogosan és kerékpárral.
 • Generatív szaporítóanyagok begyűjtése, feldolgozása, vetése, vermelése.
 • Csemetekertből a csemeték kitermelése, feldolgozása, tárolása, szállítása.
 • Csemeték ültetése „in-situ"és „ex-situ" területeken.
 • Természetközeli erdők , és fasorok telepítése Dombegyházán, .

 

November

 • Generatív szaporítóanyagok begyűjtése, feldolgozása, vetése, vermelése. A vegetatív szaporítóanyagok várható hozam felmérése.
 • Szaporítóanyagok átmeneti és téli vermelése.
 • Erdőgyérítési munkák végzése a Pósteleki Emlékparkban.
 • Fagyérzékeny növények teleltetése.

 

December

 • Téli Pósteleki túra természetvédelmi vetélkedővel.
 • A téli madáretetés előkészítése, etetőanyag beszerzése, raktározása.
 • Gépek, eszközök, felszerelések javítása, karbantartása, felújítása.
 • Szükség esetén hóeltakarítási munkák végzése gépi és kézi erővel a kutatóház területén, illetve környékén és az Emlékparkban.

 

Póstelek, 2015. január

 

Varga Judit

Calendar

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Támogatóink

pepikert.hu