Jelenlegi helyKözhasznúsági jelentések / 2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés


Írta webmester - Beküldve 17 május 2009

KÖRÖS KLUB

Közhasznúsági jelentés

 

 

(a 2008. évi mérlegbeszámoló melléklete) 
 

Egyesületünk alapszabályban megfogalmazott célja, hogy elősegítse a hosszú  távú természetvédelem fejlesztését, a biodiverzitást, a fajmentést, az ex-situ és az in situ védelmet és hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását, elterjesztését és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását. 

Tevékenységünk jellegéből adódóan a fenti célok megvalósítása érdekében végzett munkánk az egész társadalom hasznára van.  

Egyesületünk feladatait öt szakági bizottság (természetvédelmi, oktatási, táborozási, természetjáró, szervezési) valamint a Természetvédelmi Szolgálat működtetésével látja el. 

Egyesületünk 1986-ban alakult, és 1998 január 1-től kiemelkedően közhasznú. 
 

Egyesületünk 2008. évi
Közhasznúsági tevékenység összes bevétele: 1567 e Ft
Közhasznúsági tevékenység összes kiadása 3080 e Ft
eredmény: -1513 e Ft
 
 
 
2008. év bevételeinek megoszlása:
Közhasznúsági tevékenység bevétele: 465 e Ft
Közhasznú célú működésre támogatás: 1102 e Ft
Bevételek összesen: 1567 e Ft
 
2008. év kiadásainak megoszlása:
Alaptevékenység kiadásai: 1661 e Ft
Működési kiadások: 1303 e Ft
Bér  és bérjellegű kiadások: 116 e Ft
Kiadások összesen: 3080 e Ft
 
2008. évi támogatások megoszlása:
Pályázaton elnyert támogatás (NCA): 800 e Ft
Támogatás (Répa TC): 35 e Ft
Személyi jöv. adó 1%-a: 61 e Ft
APEH közlemény:
A rendelkező évben juttatott összeg: 60 898 Ft
Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg: 18 269 Ft
Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg: 10 759 Ft
Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg: 50 139 Ft
Ebből tartalékolt összeg: 0 Ft
Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése
1% tám. az alapszabályban megh. célok, feladatok ellátásainak működését segítette
Pósteleki tel.hey, a természeti emlékpark fennt-i és fejlesztési munkák elvégzése
Hozzájárultunk a KÖRÖS-MAROS-VID. term ért.-nek megmentéséhez tájfejlesztéshez
Kiadványok bevétele: 10 e Ft
Helyi önkormányzattól kapott támogatás: 100 e Ft
Tagdíj: 102 e Ft
Kamat: 4 e Ft
Támogatások összesen: 1102 e Ft

 

 

 

 

 

 

A támogatásoknak köszönhetően: 

 • Tovább folytattuk a természetvédelmi területek felújítását az onnan mentett fajokkal.
 •  
 • A Kígyós-pusztai Tájvédelmi körzetben, a Gerla-Marói és a Sebes-foki erdőben tovább folytattuk a botanikai, rovartani, zoológiai kutatásokat és állapotfelméréseket.
 •  
 • Tovább folytattuk a Bélmegyer Erdős-pusztán és a dél-Tiszántúlon botanikai és zoológiai kutatásait.
 • Tovább folytattuk a természetvédelmi területek rendszeres monitorozását és fajvédelmét.
 •  
 • Folytattuk a Természeti Emlékparkban az ősi tájra jellemző fő élőhely-típusok kialakítását mely a tevékenységünk meghatározó fő alapja.
 •  
 • A Természeti Emlékparkban az időszerű ápolási és kezelési munkákat a szakmai követelményeknek megfelelően végeztük el.
 •  
 • Folytattuk a régi és a rezisztens szőlőfajták felkutatását, és telepítését, különös tekintettel a Stark Adolf által Békéscsabán nemesített „Csabagyöngye” szőlő és vérvonalának leszármazottaival.
 •  
 • Általunk nevelt ingyenes csemetejuttatással és földlabdás fákkal telepítettünk fasorokat Mezőmegyeren és Újkígyóson.
 •  
 • Dombegyháza település önkormányzatával kötött többcélú megállapodásnak megfelelően az általunk nevelt fákból ingyenesen adtunk ill. telepítettünk 50 db 10 éves nagy földlabdás kocsányos tölgyet, szintén az általunk nevelt szőlőfajtákból ingyenesen juttattunk 300 db-ot telepítés céljára.
 •  
 • Július végén családi táborozást tartottunk 26 fő részvételével Székelyjón, ismerkedve a táj szépségeivel és történelmi múltjával.
 •  
 • Augusztusban megtartottuk hagyományos családi táborunkat Pósteleken 24 fő részvételével.
 •  
 • Októberben megemlékeztünk elhunyt elnökünk 1 éves évfordulójáról, és végakaratának megfelelően 3 db földlabdás mezei juhart ültettünk el -immáron emlékére- a Biharugrai Madárvártán. Egyesületünket 20 fő képviselte.
 •  
 • A vizek Világnapján, a Föld napján, a Madarak és Fák Napján, valamint a Biodiverzitás napján megemlékezést tartottunk Pósteleken a Kastélyparkban és a Természeti Emlékparkban 202 fő részvételével.
 •  
 • Évközben 349 érdeklődőt vezettünk végig a Természeti Emlékparkban és mutattuk meg az ott folyó munkát, ezenkívül számtalan érdeklődőnek adtunk szakmai és más különböző tanácsot.
 • A KMNP-i együttműködés alapján résztvettünk a fajvédelmi és diverzitási programban.
 •  
 • Működtettük Pósteleki házunkat a Természeti Emlékpark munkáinak ellátására, a táborokra, a kutatásokhoz, és a természetjárásra.
 •  
 • Egyesületünk tagja és együttműködő résztvevője a Magyar Természetbarát Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének és a Dél-Alföldi Regionális Természetbarát Szövetségnek valamint a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségének.

 

 

Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk fenn és együttműködünk a Körös-Maros Nemzeti

Parkkal, a Környezetvédelmi-Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelőséggel, a Munkácsy Mihály Múzeum Természettudományi Osztályával, egyetemekkel, önkormányzatokkal.

Az Egyesület tisztségviselői – egyesületünktől – semmilyen juttatásban nem részesültek. 

Póstelek, 2009. május 17.

Címkék

Naptár

h k s c p s v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Hozzáadás a naptárhoz

Támogatóink

pepikert.hu