Jelenlegi helyKözhasznúsági jelentések / 2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés


Írta webmester - Beküldve 29 április 2012

A Körös Klub Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről1. Számviteli beszámoló

A Körös Klub a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerüsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg fő összege 1377 ezer Ft.

A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredménylevezetéséből.

Tárgyévben egyesületünk pályázati úton elnyert támogatása 420 ezer Ft. A kapott pályázati támogatások összege 1644 ezer Ft-al kevesebb az előző évekhez képest. A csökkenés oka, hogy több pályázatunk az kiírásnak megfelelt, de a szűkös anyagi lehetőségek miatt ne került támogatásra. A megpályázott és beindított programokat szűkítettük, de teljesen visszamondani már nem tudtuk, ezért van a -508 ezer Ft-os mérleg szerinti eredmény.

Az előző évhez képest vagyonunk 477 ezer Ft-al csökkent. Ez kutatóházunk és munkagépeink amortizációjából való csökkenés.

Egyesületünk törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket közhsznú céljaink elérése érdekében használja fel.

Az Egyesület tisztségviselői az - egyesülettől - semmilyen támogatásban nem részesültek.


2. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Egyesületünk legfőbb tevékenysége a hosszútávú természetvédelem fejlesztése, a bidiverzitás megtartása, a fajmentés, az ex- és in situ védelem, az ifjúság oktatása, a természetjárás, az egészséges életmód elterjesztése és az ezekhez szükséges feltételek biztosítása.

Egyesületünk a pályázati támogatásokkal, tagjaink áldozatos anyagi és természetbeni juttatásával és sok-sok önkéntes munkával (70 fő összesen 4912 óra) együttesen tudta csak tovább folytatni az alapszabályában rögzített feladatait, munkáit. Barátaink és szimpatizánsaink (98 fő 9408 óra) is tovább segítettek céljaink elérésében.


Eredményeink:

A közel 10 hektáros Pósteleki Természeti Emlékpark kialakítása, fejlesztése őshonos fa és növényfajokkal és a vizes élőhellyel. Növényfajaink száma mára túl van a 200-on. Ez a munka ma is eredményesen folyik. de a teljes kialakulásig még évtizedekre van szükség. 2011-ben 853 vendéget fogadtunk az emlékparkban és mutattuk be az ott folyó munkálatokat. Kutatóházunkban a munkánkat segítőket és részben a táborozókat fogadtuk.

Minden évben megtartjuk a Vizes Élőhelyek, a Víz Világnapját, A Föld Napját, a Madarak és Fák Napját, a Környezetvédelmi Világnapot,és a Biodiverzitás Napját. Rendezvényeinket évenként más-más egyesületekkel, Önkormányzatokkal, a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, Szarvasi Arborétummal közösen tartjuk meg.

Iskolás csoportjainknak minden évben tartunk madárgyűrűzést hivatalos gyűrűzőkkel, hogy ezáltal is jobban megismerjék és szeressék a temészetet. Örömünkre szolgált,hogy az elmúlt gyűrűzésen óvodás csoport is részt vett. Az óvonők igérete szerint máskor is hoznak óvodásokat.A 2011-ben tartott gyűrűzéseken 109-en vettek részt.

Az évek óta megrendezésre kerülő természet-környezetismereti, tájékozódás- és térképismereti, ifjúsági, és családi munkatáborainkban 2011-ben 128 fő vett részt. A résztvevők itt az emlékparkban és a ház körüli munkákon kívül megismerkedtek a vadontermő ehető és gyógyitó növényekkel, a környék természeti- kúturtörténeti értékeivel, népi hagyományaival.az egészséges táplálkozással.

Természetjáró csoportjaink 12 túrát szerveztek és vezettek az év folyamán a környék és az ország különböző területeire. A túrákon összesen 182 fő vett részt. A Természetbarátok Országos Találkozóján 6 fővel vettünk részt.

Az emlékparkban folyó munkánk eredményeként 20 db őshonos fával (5 fajta) hozzájárultunk a Mezőmegyeri Petőfi liget fásításához.

A Gerlai és Pósteleki iskola megalapításának 130. évfordulója tiszteletére 1 db nagy földlabdás kocsányos tölgyet ajándékoztunk az iskolának.

Egyesületünk tagja és együttműködő résztvevője a Magyar Természetbarát Szövetségnek, a Magyar Természetvédők Szövetségének. a Civil Szervezetek Szövetségének.

Békéscsaba - Póstelek, 2012. április 14.

Vadász Csaba
elnök

Záradék:

E közhasznúsági jelentést az egyesület rendkívüli közgyűlése 2012 április 20-n a KJ 16. számú határozatával elfogadta.

Naptár

h k s c p s v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Hozzáadás a naptárhoz

Támogatóink

pepikert.hu