Ültetésre ajánlott Magyarországon őshonos fafajok:

Külterületi fásításhoz ajánlott:

 • Kocsányos tölgy (Quercus robur)
 • Fehér nyár (Populus alba)
 • Fekete nyár (Populus nigra)
 • Magas kőris (Fraxinus excelsior)
 • Magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. Danubialis)
 • Mezei juhar (Acer campestre)
 • Vadkörte (Pyrus pyraster)
 • Tatár juhar (Acer tataricum)
 • Mezei juhar (Acer campestre)
 • Mézgás éger (Alnus glutinosa)
 • Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)

Kül- és belterületen ajánlott:

Nagytermetű fajok

 • Kocsányos tölgy (Quercus robur)
 • Magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. Danubialis)
 • Vénic szil (Ulmus laevis)
 • Fehér nyár (Populus alba)
 • Fekete nyár (Populus nigra)
 • Fehér fűz (Salix alba)
 • Mezei szil (Ulmus minor)
 • Mezei juhar (Acer campestre)
 • Vadkörte (Pyrus pyraster)
 • Mézgás éger (Alnus glutinosa)
 • Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)
 • Magas kőris (Fraxinus excelsior)
 • Csertölgy (Quercus cerris)
 • Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
 • Kislevelű hárs (Tilia cordata)
 • Ezüst hárs (Tilia tomentosa)
 • Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos)
 • Korai juhar (Acer platanoides)

Kisebb termetű fajok

 • Tatár juhar (Acer tataricum)
 • Vadkörte (Pyrus pyraster)
 • Kosárkötő fűz (Salix viminalis)
 • Zselnicemeggy (Padus avium)
 • Virágos kőris (Fraxinus ornus)
 • Bibircses nyír (Betula pendula

Alapvetően a fentiek szerinti alapfajokat ajánljuk, azonban a sok esetben speciális városi térigények miatt a következő kertészeti változatok is ültetésre javasoltak:

 • keskeny lombkorona (útmenti sorfaként): oszlopos gyertyán (Carpinus betulus cv. Fastigiata), jegenyenyár – Populus nigra cv. Italica
 • gömb alakú korona (vezeték alá): gömbkőris (Fraxinus ornus cv. Mecsek, Fraxinus ornus cv. Nana), gömbjuhar (Acer platanoides cv. Globosum)
 • csüngő ágú, „szomorú” fajta: szomorúfűz (Salix alba cv. Tristis)