Célkitűzések

Programunk elsődleges célja a hazai flórát fenyegető inváziós fajokra vonatkozóan végzett ismeretterjesztés és ennek keretében a biológiai sokféleség (biodiverzitás) helyi szinten történő – mindenki számára befogadható – értelmezése.
Bár természeti környezetünk aggodalomra okot adó változásai közül a klímaváltozás a legismertebb, azonban a természetes élőhelyek leromlása, a fajgazdagság csökkenése ugyanilyen drasztikus, csak nehezebben észlelhető változás. Azonban hogyan tudnánk természeti értékeinket védeni, ha nem is ismerjük azt?

Kínai alkörmös (Phytolacca acinosa), a háttérben tapadó vadszőlő (Parthenocissus quinquefolia), mindkettő idegenhonos faj.

A felmérés segíti az értő természetvédelmi személet kialakítását, hiszen a résztvevők az inváziós és a hazai fajokkal egyaránt közvetlenül ismerkednek meg. Egyesületünk évtizedek óta folytat ismeretterjesztő munkát természet- és környezetvédelmi témakörben, manapság azonban a sok népszerű, de az alapvető természettudományos ismereteket nélkülöző információ terjedése miatt ez különösen fontos számunkra.
Szeretnénk elérni, hogy azon túl, hogy senki sem telepít inváziós fajokat, nem is hagyja felnőni, terjedni azokat, illetve ezt a tudását átadja családjának, ismerőseinek.
Kihangsúlyoznánk, hogy programunknak semmiképpen sem célja – ilyet nem is végzünk – a tömeges, észszerűtlen fakivágás, kizárólag a természetvédelmi, botanikai szakma által inváziósnak minősített fajok átgondolt, szakszerűen végrehajtott visszaszorítását támogatjuk, ahol a szükséges esetben, a megfelelő növényekkel történik a pótlás.
Emellett a felmérés eredményeként összeáll egy olyan adatbázis, amely alkalmas tudományos elemzésre, illetve segíti a város zöldfelület-fenntartási munkáját.