Eredmények

Természeti Emlékpark és Génrezervátum kialakítása Pósteleken

A terület 2008 óta helyi természetvédelmi oltalmat élvez, ezt a védettséget magasabb szintre emelve az erdő üzemmódját is megváltoztattuk a 2021-es év elején. Ezután az erdő ezután kizárólag természetvédelmi, oktatási és kutatási célokat szolgál.

Emlékpark a magasból

Bálványfa Program

A hazánkban egyedülálló Bálványfa program során 2017-ben Békéscsaba területén önkénteseink mobilapplikáció segítségével mérték fel az invazív mirigyes bálványfa elterjedését. Ezek az adatok felvételre kerültek a Inváziós Növényfajok Országos Térinformatikai Adatbázisába.

Ó-Körös védetté nyilvánítása

A Körös Klub Természet-, Környezetvédő Természetbarát Egyesület a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 22. §, 25. § (1) és (2) bekezdése alapján 2014. szeptember 25.-én adott be javaslatot Békéscsaba Önkormányzata felé a békéscsabai Ó-Körös (Gerlai holtág) és az azt övező parti sáv helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítására, amelyhez csatoltuk a támogatók – magánszemélyek, civil szervezetek – aláírását. A területet ezt követően helyi védettség alá helyezték.

Részlet a védetté nyilvánítási javaslat támogatását ösztönző bejegyzésből:
„A Gerlai holtág néven is ismert Ó-Körös a ma már nyílegyenesre szabályozott Fehér-Körös egykori természetes, kanyargós medre, amely parti élővilágát tekintve még őrzi az egykori növényzet egyes értékes növényfajait, élőhelyet biztosít védett állatfajok tucatjainak, és a vízfolyáshoz igazodó tanyarendszerével mutatja a régi korok tájszerkezetét. Emellett az Ó-Körös az Élővíz-csatornával a kapcsolódó Körösök rendszerén át alapját adja egy jól működő zöldfolyosó-hálózatnak. Ezek a zöldfolyosók teremtenek kapcsolatot értékes természeti területeink között, és egyben pótolhatatlan gazdasági hasznot hajtanak a mezőgazdasági területek kártevőivel táplálkozó vagy éppen a beporzást végző hasznos állatfajok élőhelyének biztosításával. A környező sűrűn lakott, illetve intenzíven hasznosított mezőgazdasági területek hatása miatt, az emberi nemtörődömség és közöny mellett ez a keskeny zöldsáv évről-évre vékonyodik és veszít gazdagságából.
A Körös Klub Egyesület észlelve a problémát és látva a lehetőséget 2014. évi terepbejárásai során feltárta a területet, különös súlyt helyezve a változások, a sérülékenység vizsgálatára.
Ha ezt a múltunkat őrző, nagy fajgazdagságot mutató, értékes területet az itt élők még élvezni kívánják szépsége, kirándulási, kikapcsolódási lehetőségei miatt, vagy egyszerűen csak meg kívánják őrizni gyermekeik számára, akkor most érdemes lépniük.
Tegyünk meg annyit, hogy a védetté nyilvánítással – annak ajánlásával – ráirányítjuk a figyelmet a területre, biztosítjuk annak természetvédelmi szempontból is szakszerű kezelését. Így egy hosszú távon fenntartható, a modern mezőgazdasági kultúrát is magába foglalni képes, nagy hagyományú tájhasználatot támogatunk.”