Tanösvény

Az Emlékpark erdeinek lombkoronaszintjében a kocsányos tölgy (Quercus robur) az uralkodó faj, gyakori még a magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica) és a fehér nyár (Populus alba). Elegyfajok a vadkörte (Pyrus pyraster), a szilek (Ulmus minor, U. laevis), a tatárjuhar (Acer tataricum). Legjellemzőbb cserjéi az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a kökény (Prunus spinosa), a veresgyűrű-som (Cornus sanguinea), a varjútövis-benge (Rhamnus catharticus), a fekete bodza (Sambucus nigra) és a fagyal (Ligustrum vulgare). A tanösvény nevét adó kányabangita (Viburnum opulus) nem telepítés útján, hanem természetes úton került ide, valószínűleg madarak pottyantották el magjait. Azóta méretes cserjévé cseperedett és az első állomásnál várja a látogatókat. A területen jelenlévő lágyszárú fajok többek között a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), a gumós macskahere (Phlomis tuberosa), a sziki kocsord (Peucedanum officinale), a réti iszalag (Clematis integrifolia), fátyolos nőszirom (Iris spuria).
A tanösvény mentén kialakított összesen nyolc darab dél-alföldi régióra jellemző élőhely és növénytársulás kiválóan alkalmas a természettudományos tananyag gyakorlati szemléltetésére. Azonban nem csak diákcsoportok, hanem minden természet iránt érdeklődő számára értékes kikapcsolódást nyújt egy itt tett séta.

Tatárjuhar


A tanösvény mentén kialakított összesen nyolc darab dél-alföldi régióra jellemző élőhely és növénytársulás kiválóan alkalmas a természettudományos tananyag gyakorlati szemléltetésére. Azonban nem csak diákcsoportok, hanem minden természet iránt érdeklődő számára értékes kikapcsolódást nyújt egy itt tett séta.
A növények mellett a park élőhelyet, így táplálékbázist, rejtekhelyet nyújt számos állatfajnak, úgy, mint például a réti csík (Misgurnus fossilis), barna varangy (Bufo bufo), zöld levelibéka (Hyla arborea), vöröshasú unka (Bombina bombina), vízisikló (Natrix natrix), mocsári teknős (Emys orbicularis), kakukk (Cuculus canorus), erdei fülesbagoly (Asio otus), fekete harkály (Dryocopus martius), sárgarigó(Oriolus oriolus), fülemüle (Luscinia megarhynchos), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), szürke légykapó (Muscicapa striata).

Első látogatás alkalmával mindenképpen vezetett sétát ajánlunk, amelyre időpontot lehet kérni elérhetőségeink bármelyikén. Várunk mindenkit szeretettel!