Tevékenységek

A Természeti Emlékparkban a következő feladatokat látjuk el:

  • regionálisan jellemző élőhelyek és növénytársulások kialakítása;
  • regionálisan jellemző, veszélyeztetett növényfajok és genetikai változatok ex-situ védelme;
  • a Körös-vidék biológiai változatosságának védelme és bemutatása;
  • regionálisan jellemző, régi kultúrnövény-változatok megőrzése és szaporítása;
  • genetikailag hiteles szaporítóanyag megőrzése és elterjesztése a Körös-vidék őshonos fáiból erdőtelepítés és fásítás céljára;
  • a biológiai sokféleség védelmével és az ex-situ génmegőrzéssel kapcsolatos bemutató és oktató tevékenység.

Őshonos fajok népszerűsítése.

Környezet-, és természetvédelmi tanácsadás a lakosság és önkormányzatok részére.

Ismeretterjesztő cikkek és kiadványok publikálása.

Ismeretterjesztő szakmai előadások és egyéb programok szervesése.

Természetjárás népszerűsítése.

Tatárjuhar (Acer tataricum)